avatar
Rente Berekenaar windows v1.6

PythonIsCool 22 4th Dec, 2019

PYTHON 6.64 KB
                      
             import tkinter as tk
from tkinter import *
import os
import datetime
from datetime import date
now = date.today
now().month
import time
root=Tk()
tk.Entry(root, justify=LEFT)
w=700
h=590
root.resizable(0, 0)
root.configure(background='white')
root.title("Rente Berekenaar windows versie v1.6")
ws=root.winfo_screenwidth()
hs=root.winfo_screenheight()
x=(ws/2)-(w/2)
y=(hs/2)-(h/2)
root.geometry('%dx%d+%d+%d'%(w,h,x,y))

C = Canvas(root)
filename = PhotoImage(file = "C:/Python34/achtergrond.gif")
background_label = Label(root, image=filename)
background_label.place(x=0, y=0, relwidth=1, relheight=1)


# leeg maken van de invoervelden ----------------------------------------------------------

def entry_delete1():
  E1.delete(0, "end")

def entry_delete2():
  E2.delete(0, "end")

def entry_delete3():
  E3.delete(0, "end")

def entry_delete4():
  blank.delete(0, "end")
  E1.delete(0, "end")
  E2.delete(0, "end")
  E3.delete(0, "end")
  command=E1.focus()

# het berekenen van het antwoord ----------------------------------------------------------
def show_answer():
  E3a=E3.get()
  E3a=str(E3a)
  E3b=E3a.replace(",",'.')
  E3a2=float(E3b)
  E1a=E1.get()
  E1a=str(E1a)
  E1b=E1a.replace(",",'.')
  E1a2=float(E1b)
  E2a=E2.get()
  E2a=str(E2a)
  E2b=E2a.replace(",",'.')
  E2a2=float(E2b)
  Ansx = E3a2/100
  Ans0 = Ansx + 1
  Ans1 = Ans0**float(E2a2)
  Ans2 = Ans1*float(E1a2)
  blank.delete(0, "end")
  Ans2=str(Ans2)
  Ans2=Ans2.replace(".",',')
  blank.insert(0, Ans2)
  blank.focus()

# de berekening opslaan ----------------------------------------------------------
def berekening_opslaan():
  dt = str(datetime.datetime.now())
  E3a=E3.get()
  E3a=str(E3a)
  E3b=E3a.replace(",",'.')
  E3a2=float(E3b)
  E1a=E1.get()
  E1a=str(E1a)
  E1b=E1a.replace(",",'.')
  E1a2=float(E1b)
  E2a=E2.get()
  E2a=str(E2a)
  E2b=E2a.replace(",",'.')
  E2a2=float(E2b)
  Ansx = E3a2/100
  Ans0 = Ansx + 1
  Ans1 = Ans0**float(E2a2)
  Ans2 = Ans1*float(E1a2)
  blank.delete(0, "end")
  Ans2=float(Ans2)
  Ans3=float(Ans2)
  Ans3=round(Ans2)
  Ans3=str(Ans3)
  Ans3=Ans3.replace(".",',')
  Ans2=str(Ans2)
  Ans2=Ans2.replace(".",',')
  dst = datetime.datetime.now()
  with open("berekening.txt", "w") as text_file:
    print(" ", file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print("   Door u opgegeven beginbedrag € {}".format(E1.get()), file=text_file)
    print("   Aantal jaren dat u als looptijd heeft opgegeven {}".format(E2.get()), file=text_file)
    print("   Hoeveelheid rente die u heeft opgegeven {}".format(E3.get()), file=text_file)
    print("   Dit zal resulteren in het bedrag van € {}".format(Ans2), file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print("   -------------------------------------------------------------", file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print("   Met afronding zal dit uitkomen op een bedrag van € {}".format(Ans3), file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print("   Deze berekening is uitgevoerd op {}".format(dst), file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print(" ", file=text_file)
    print("   Hartelijk bedankt voor het gebruiken van de Rente Berekenaar", file=text_file)
    print("   van Anton Alexander Hillebrand 2019!", file=text_file)
  text_file.close()
  src = 'berekening.txt'
  dst = '%s - Rente Berekening.txt' % datetime.datetime.now()
  dst=str(dst.replace(':','.'))
  os.rename(src, dst)
  blank.insert(0, Ans2)
  blank.focus()

L1 = Label(root, text="Welkom bij de Rente Berekenaar van Anton Alexander Hillebrand\n\nDit programma rekent de rente uit op basis van een formule"
     "\ndie uitgaat van de samengestelde interest op basis van een \ndoor u opgegeven beginbedrag, looptijd en rentepercentage.", justify=LEFT, font=("Helvetica", 10, 'bold'),
     background='white')
L1.place(x=140, y=40)

L2 = Label(root, text="Geef allereerst een beginbedrag op (in euro's):", font=("Helvetica", 10),
     background='white')
L2.place(x=140, y=140)

E1 = Entry(root, width=20, bd =2)
E1.place(x=142, y=180)


btn2 = Button(root, text=' Wis ', command=entry_delete1)
btn2.place(x=310, y=178)


L3 = Label(root, text="Geef nu de looptijd op in een aantal jaren:", font=("Helvetica", 10),
     background='white')
L3.place(x=140, y=240)

E2 = Entry(root, bd =2)
E2.place(x=142, y=290)


btn4 = Button(root, text=' Wis ', command=entry_delete2)
btn4.place(x=310, y=288)

L3 = Label(root, text="Geef nu het rentepercentage op in procenten:", font=("Helvetica", 10),
     background='white')
L3.place(x=140, y=340)

E3 = Entry(root, bd =2)
E3.place(x=142, y=390)


btn6 = Button(root, text=' Wis ', command=entry_delete3)
btn6.place(x=310, y=388)

# knoppen onderaan ----------------------------------------------------------

L4 = Button(root, text = 'Bereken het eindbedrag',
        fg = 'white', bg = 'blue', bd = 2, highlightthickness=4, highlightcolor="#37d3ff",
        highlightbackground="#37d3ff", borderwidth=2, font=("Helvetica", 10), command=show_answer)
L4.place(x=140, y=450)

L4 = Button(root, text = 'Nieuwe berekening',
        fg = 'white', bg = 'grey', bd = 2, highlightthickness=4, highlightcolor="#37d3ff",
        highlightbackground="#37d3ff", font=("Helvetica", 10), command=entry_delete4)
L4.place(x=525, y=513)


L5 = Button(root, text = 'Berekening opslaan',
        fg = 'white', bg = 'grey', bd = 2, highlightthickness=4, highlightcolor="#37d3ff",
        highlightbackground="#37d3ff", font=("Helvetica", 10), command=berekening_opslaan)
L5.place(x=385, y=513)


blank = Entry()
blank.place(x=140, y=520)

root.mainloop()
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data
Recent Pastes