avatar
aquabion

Luke0004 130 24th Aug, 2019

MARKUP 2.58 KB
                      
             AQUABION – smart teknik mot kalkbeläggningar
1 april 2018

AQUABION har haft som filosofi att skapa vattenreningsprodukter som inte innehåller kemikalier. Med detta målet i sikte gav de sig an att ansöka om ett patent för en produkt mot bland annat kalkbeläggningar.

Resultatet för produkten blev en patenterad aktiv-anodtekonoli för att behandla vattnet. Produkten är extremt effektiv och fördelaktig för fastigheter som har problem med kalk i vattnet. AQUABION använder en offeranod av Zink och mjökgör på så vis inte vattnet. Inga mineraler tas bort från vattnet och inget salt eller kemikaler tillförs i vattnet.

På så vis är AQUABION både hälsosam och miljövänlig. Helt enkelt skonsam mot båda människor och miljö.

Att ha ett hårt och kalkrikt vatten skapar oftast stora problem med VVS-sysetmet. Kranar, maskiner och rör kalkar igen och kalken på diskbänken är svår att torka bort. Oftast måste kemikalier användas. På diskbänken och på kranar syns kalkbeläggningarna tydligt och kan tas bort med hjälp av exempelvis kemikalier.

  Dock är detta bara toppen på isberget.

Inne i rören byggs kalkbeläggningar upp skapar oreda. Kalkbeläggningar som byggs upp kan göra att flödet och trycket i rören försämras, något som påverkar maskiner och annan utrustning som använder vatten.
Ta inte bort kalken

Avhärdningsfilter har varit det vanligaste alternativet för att ta bort kalk i vattnet. Men ett avhärdningsfilter tar bort kalken och andra viktiga mineraler ur vattnet. Dessutom ökar mängden salt i vattnet. Att ge avhärdat vatten till små barn eller personer med högt blodtryck är inte att rekommendera. Dessutom förändras smaken och det kan vara obehagligt att duscha i mjukt vatten.
AQUABION

Alternativet är en AQUABION Kalklösare.
Fördelar med AQUABION

AQUABION behåller de nyttiga mineralerna i vattnet. Istället behandlas vattnet och kalken för att kalken ska tappa sin fästförmåga. Synlig kalk torkas enkelt bort och kalkbeläggningar i rör och VVS-system undviks.

Andra fördelar är:

  Inget salt
  Inget underhåll
  Ingen el

Läs mer om AQUABIONs patenterade teknik på: www.aquabion.se
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data